Etichetă: Nichifor Crainic

Magii

No Comments

 652 total views

Versuri: dupa Nichifor Crainic

Muzica: Mircea Bucescu

V-ați făurit un Vis de-acele 
Ce-au fost aievea-n Cannan, 
Străvechi tălmăcitori de stele 
Sub cerul din Iran.

Si-a fost ca zile după zile 
Pe creștet steaua vă lucea. 
În pas molatic de cămile 
Călătoreați cu ea.

Păreau picați pe cer curmalii 
Umbrind roate de fântâni; 
În golul mort urlau șacalii, 
Dar voi, trei magi bătrâni,

Sporind din semnul peste fire 
Tăria cugetului slab, 
Treceați paraginile-asire 
Si haosul arab.

Treceați cu ochii-n steaua care, 
Cu vrăji în minunatu-I chip, 
Târa trei umbre legendare 
Pe drumuri de nisip?

O, magi, pe curgerea de veacuri, 
Tremurătorul strop de foc 
Ni-arata căi fără conacuri 
Spre tainicul noroc.

Si de-am crezut într-o minune, 
Dureri-potop nenumărat- 
Legenda voastră nu le spune, 
Dar noi le-am îndurat.

Si, peste măguri de ruine, 
Același crez vizionar 
Anima marile destine 
De-același strop de jar.

Pe frunți cu magică lucoare, 
Străbatem neguri şi vâltori, 
Spre zarea veșnic schimbătoare 
Statornici călători.

Treptat se face cânt obida, 
Iar îndoielile-temeiu: 
Ne-mbracă steaua cu hlamida 
Cerescului poleiu.

Şi-n fulgerarea-I diafan , 
Prin vremi, o, magi, va străvedem- 
Cutezătoare caravană 
Sosind la Betleem.

Țara de peste veac

No Comments

 721 total views

Țara de peste veac (Solo – pdf – download)

Versuri: Nichifor Crainic
Muzica: Mircea Bucescu

Spre țara lui Lerui-Ler
Nu e zbor, nici drum de fier
Numai lamură de gând,
Numai suflet tremurând
Și  vâslaș un înger.
Spre țara de peste veac
Nesfârșire fără leac,
Vămile văzduhului,
Săbiile duhului
Pururea de strajă.
Sus, pe sparte frunți de zei
Șovăielnici pașii mei
Piscuri de-ntrebări – momâi
Să-mi rămână sub călcâi
Și genuni de zare!
În țara lui Lerui-Ler
Năzuiesc un colț de cer.
De-oi găsi, de n-oi găsi,
Nimenea nu poate ști —
Singur Lerui-Ler.