Etichetă: Colinde

Aho, aho, oameni frumoși

No Comments

Versuri populare
Muzica:  Mircea Bucescu

Mânați plugul, hăi, hăi, hăi
Trageți roata măi flăc
ăi!

Şi-nc-odată măi flăcăi
Ia strigați cu toții

Aho, aho, oameni frumoși,
Minunați și inimoși,
Anul Nou să vă aducă
Sănătate multă, multă,
Bucurie, trai bogat,
An Nou binecuvântat!
Vă urez cu drag și dor
Zâmbiți azi și-n viitor!

Mânați plugul, hăi, hăi, hăi
Trageți roata măi flăc
ăi!

Şi-nc-odată măi flăcăi
Ia strigați cu toții

Să iubiți, să fiți iubiți,
Veșnic să fiți mulțumiți,
Cei din jur să-i fericiți,
În pace să viețuiți!
Darnici fiţi și iubitori,
Mereu recunoscători,
Că așa vă veți spori,
Darurile ce-ți primi.
Domnul, veșnic să vă fie
Nădejde spre mântuire.

Mânați plugul, hăi, hăi, hăi
Trageți roata măi flăc
ăi!

Şi-nc-odată măi flăcăi
Ia strigați cu toții

Și la greu, să nu uitați
Domnului să vă rugați,
Să vă dea putere multă,
Toată viața să v-ajungă,
Să vă umple de iubire,
De credință în unire.
Și acum, cu gând curat:
Să aveți un an bogat,
Sănătate, trai voios,
La mulți ani, cu mult folos!

Opriți plugul c-am gătat
Ce am avut de urat,
Ce-am avut de spus am spus
Și-acu e vremea de dus
La altă și altă casă
Cu bucatele pe masă,
Cu oameni frumoși în prag
Ce ne așteaptă cu drag, măi!

Ia ziceți acum flăcăi:
La anu’ și LA MULȚI ANI, măi!

2+

Hristos se naște, slăviți-L!

No Comments

Versuri: Mircea Bucescu
Muzica:  Mircea Bucescu

E vremea colindei,
Hristos se naște, slăviți-L!
E vremea vestirii
Hristos se naște, slăviți-L!

E vremea-mpăcării
Hristos se naște, slăviți-L!
E vremea iubirii!
Hristos se naște, slăviți-L!

Lerui, ler,
Flori de măr,
Și iar ler,
Dar din cer!

Și steaua străluce,
Hristos se naște, slăviți-L
Păstorii i-aduce,
Hristos se naște, slăviți-L

Cu daruri curate,
Hristos se naște, slăviți-L
Pruncului date,
Hristos se naște, slăviți-L

1+

Colindăm, colindăm

No Comments

Versuri: Valentina Petraru
Muzica: Mircea Bucescu

Colindăm, colindăm colindă veche,
Ce nu mai are pereche
Colindăm, colindăm colind duios,
Născutu-s-a azi Hristos!

Colindăm, colindăm colind cu drag,
Chiar aici la voi în prag
Colindăm, colindăm cu bucurie,
Crăciun minunat vă fie!

Fulgi început-au să cadă
În curând fi-va zăpadă
Din casă ieși-vom dară,
Pârtii facem-ne-vom, iară…

Mai apoi, pe înserat,
Merge-vom la colindat
Şi cânta-vom seara asta
Până umple-ni-s-a traista.

Colinda-vom în tot satul,
Până umple-ni-s-a sacul
Cu mere, nuci și colaci.
Da-le-vom la cei săraci.

3+

Vine, vine iarăși iarna

1 Comment

Versuri: Elena Farago
Muzica: Mircea Bucescu

Colinde, colinde
Venim să cântăm,

Colinde, colinde,
Prunc Sfânt v-aducem!

Florile’s dalbe
Flori dalbe, flori de măr,
Florile’s dalbe,
Lerui Doamne, ler..

 

Vine, vine iarăși iarna,
Ninge-afară, ninge.
Se aud copii cântând,
Lăudând colinde.

Mulți ani vă urăm!

Iar bunica stă în casă,
Spune o poveste.
Despre marele Iisus,
Şi ne-ademeneşte…

 

3+

Colo-n sus

1 Comment

Versuri populare
Muzica: Mircea Bucescu

 

Colo-n sus, în vremea ceea
În frumoasa Galileea
O fecioară viețuia
Ce Maria se chema.

Nazaret era orașul
Unde ea-și avea sălașul
Într-o zi Maria sta
Singură și se ruga.

Deodată ce văzură?
Casa toată se umplură
De-o lumină lucitoare
Ca lumina cea de soare…

Îngerul Gavriil intrase
La Sfânta Fecioară-n casă.

 

– Nu te spăimânta Maria
Că vei naște pe Mesia
Fiul Tatălui va fi
Și Iisus se va numi.

Colo-n sus, în vremea ceea
În frumoasa Galileea
O fecioară viețuia
Ce Maria se chema…

3+

Domnul cel Prea Sfânt

2 Comments
Doamne, Doamne, ceresc Tată

Versuri populare
Muzica: Mircea Bucescu

Iisus Hristos cel Prea Sfânt,
Domnul cel Prea Sfânt,
Coborât-a pe pământ,
Domnul cel Prea Sfânt.

Din Fecioară s-a născut
Domnul cel Prea Sfânt,
Și cu lapte s-a crescut
Domnul cel Prea Sfânt.

În scutece s-a-nfășat,
Domnul cel Prea Sfânt,
Și în brațe s-a purtat,
Domnul cel Prea Sfânt.

Flămânzit-a și-a-nsetat,
Domnul cel Prea Sfânt,
Ca un om adevărat,
Domnul cel Prea Sfânt.

Fost-a pedepsit cu chin,
Domnul cel Prea Sfânt,
Ca un rob rău și străin,
Domnul cel Prea Sfânt.

Și a fost batjocorit,
Domnul cel Prea Sfânt,
Și pe cruce răstignit,
Domnul cel Prea Sfânt.

Și apoi ca un Fiu Sfânt,
Domnul cel Prea Sfânt,
A înviat din mormânt,
Domnul cel Prea Sfânt.

S-a-nălțat de pe pământ,
Domnul cel Prea Sfânt,
S-a suit în cerul sfânt,
Domnul cel Prea Sfânt.

Iar acuma,-al nostru cânt
Domnul cel Prea Sfânt,
Este pentru Fiul Sfânt,
Domnul cel Prea Sfânt.

Să ne dea El mângâiere,
Domnul cel Prea Sfânt,
Pace sfântă și putere,
Domnul cel Prea Sfânt.

3+

Noi cântăm, noi colindăm

2 Comments

Versuri: Valentina Petraru
Muzica: Mircea Bucescu

Astă seară colindăm
Maicii Sfinte Îi cântăm
Că a născut Prunc Prea Sfânt,
Dumnezeu pe-acest pământ.

Domn din cer,
Lerui Doamne, ler!
Și iar ler,
Flori de măr!

Steaua pe cer răsărea,
Magilor le lumina
Către Viflaim, un drum
Unde S-a născut Cel Bun.

Domn din cer,
Lerui Doamne, ler!
Și iar ler,
Flori de măr!

Într-o iesle-ntunecată,
Într-o noapte-nfrigurată,
La Viflaim colo-n sus,
Cei trei magi au și ajuns.

Domn din cer,
Lerui Doamne, ler!
Și iar ler,
Flori de măr!

Aur, smirnă și tămâie
Au pus magii pe tipsie,
Domnului Iisus Hristos
Ca să-i fie de folos.

Domn din cer,
Lerui Doamne, ler!
Și iar ler,
Flori de măr!

Noi cântăm, noi colindăm,
Slavă Domnului să dăm,
O colindă minunată,
De la străbuni învățată.

Domn din cer,
Lerui Doamne, ler!
Și iar ler,
Flori de măr!

Astă seară colindăm
Maicii Sfinte Îi cântăm
Că a născut Prunc Prea Sfânt
Dumnezeu pe-acest pământ!

Domn din cer,
Lerui Doamne, ler!
Și iar ler,
Flori de măr!

3+

Bună seara, seară de Crăciun

No Comments

Versuri populare
Muzica: Mircea Bucescu

 

Noi umblăm și colindăm
Pe Iisus să-L lăudăm
Bună seara,
seară de Crăciun.

Și umblăm din casă-n casă
La acei care ne lasă
Bună seara,
seară de Crăciun.

Unde-i poarta încuiată
Noi sărim și peste poartă,
Bună seara,
seară de Crăciun.

De la mic și pân’ la mare
Că azi toți au sărbătoare,
Bună seara,
seară de Crăciun.

Bună seara, seară de Crăciun.

Noi umblăm precum umblară
Maica Sfântă într-o seară
Bună seara,
seară de Crăciun.

Cu Iisus la inimioară
Să-și găsească o căscioară
Bună seara,
seară de Crăciun.

Ca să-și nască Pruncul dulce
Si-n căldură să și-L culce
Bună seara,
seară de Crăciun.

Nime-n lume n-o lăsară
Trebui să nasc-afară
Bună seara,
seară de Crăciun.

 

Asta seară toți să cânte
Lui Iisus și Maicii Sfinte
Bună seara,
seară de Crăciun.

C-a voit să îndulcească
Suferința omenească
Bună seara,
seară de Crăciun.

Te lăsăm acum creștine
Dar să ne-ntâlnim cu bine
Bună seara,
seară de Crăciun.

Și la anul care vine
Tot cu pace, tot cu bine
Bună seara,
seară de Crăciun.

1+

Doamne, a Tale cuvinte

1 Comment

Versuri populare
Muzica: Mircea Bucescu

Doamne, a tale cuvinte
Care s-au scris mai ’nainte
S-au ’plinit precum și scrie
Moise, la cartea întâie.
O, o, o minune!

De la răsărit răsare
O stea cu lumină mare,
Razele ei răspândește,
Pe trei magi călăuzește,
O, o, o minune!

Steaua magilor vestește,
Vifleemul îl primește
Și din prorocia rară
Pe Mesia îl aflară,
O, o, o minune!

Lăudând întru mulțime,
Mărire întru ’nălțime,

Pe pământ împăciuire,
La oameni bună-voire,
O, o, o minune!

2+

Ninge, ninge…

1 Comment

Versuri populare
Muzica: Mircea Bucescu

Linu-i lin și gând frumos,
Astăzi s-a născut Hristos,
Născut Hristos!

Și noi toți cu drag venim
Nașterea Sa să vestim,
Da, să vestim!

Ninge, ninge
Fulgi de zăpadă se-aștern iar pe stradă
Și ninge, tot ninge mereu!

Și prin ninsoare
Colindătorii pornit-au să cânte
Că Domnul Iisus s-a născut.

Iisuse, Iisuse,
Nașterea Ta așteptat-au străbunii
Să scape prin ea de păcat.

Mărire și cinste
Ți-aducem noi Ție,
Iisuse, Iisuse, Copile ceresc

2+