Etichetă: Cântec religios

Dă-mi, Doamne, ce am nevoie!

2 Comments
Doamne, Doamne, ceresc Tată

 148 total views

Versuri: Andreea Văduva
Muzica: Mircea Bucescu

Dă-mi, Doamne,
Ce am nevoie!
Nu ceea ce eu aș vrea,
Tu știi rosturile toate,
Facă-se doar voia Ta!

Dă-mi, Doamne,
Ce crezi că merit,
Fie că e bun sau rău,
Și de-oi plânge, lasă-mă,
S-o fac pe umărul Tău.

Dă-mi, Doamne,
Cât am de dus,
Cruci grele, nenumărate,
Nu te cert, n-am acest drept,
Doar Fi-mi ajutor, se poate?

 

Dă-mi, Doamne,
Ce știi mai bine,
Nu ceea ce eu îți cer,

 

Fi-mi umbrelă în furtună,
Și rază de soare-n ger.

 

Cântă Emi Petcu, elev în cl.a IV-a la Şcoala Gimnazială Potlogi, jud. Dâmboviţa.

Categories: Religioase

Tags:

Psalmul lui David 10 – În Domnul am nădăjduit, cum veţi zice sufletului meu

No Comments

 186 total views

Versuri: Dosoftei
Muzica: Mircea Bucescu

Cătră tine, Doamne, mi-i toată nedejdea
De-m eşti razăm tare la toată primejdea.
Zică cât le place ceia ce n-au minte,
De vor să mă sparìe cu a lor cuvinte,

Să fug pre la munte cu pădure deasă,
Ca o vrăbiuță să mâi fără casă.
Că iată păgânii încordară arce,
Pun săgeț în tulbă, să grijesc de lance

Şi vin prin tunerec cu arce pre-amână,
Întru să săgete pre cei fără vină.
Giurământul nú-ș țân, hotarăle strică,
Şi de-mpăcăciune nu gândesc nemică.

Ce eu am pre Domnul care mă grijește,
Din svânta sa casă ce să odihnește.
Din svântul său scaun din ceri caùtă Domnul
Cu ochii săi céi svinţi, de cearcă-n tot omul.

Vede pre cel meser și pre tot lipsitul,
Derepţâi și strâmbii de pre tot pământul.
Deci strâmbătatea cine o iubește,
Acela el sângur sufletul și-urește.

Că va ploua Domnul cu iarbă pucioasă
Preste necurațâi, și holbură groasă,
Foc și sterevie cu năvală mare,
Le-a trimite lațuri, păhar de pierzare.

Că direptu-i Domnul, dereptăț iubește,
Giudecări direpte fața lui prăvește.

Categories: Psalmi

Tags: , ,

Psalmul lui David 50 – Milueşte-mă, Dumnezeule

No Comments

 214 total views

Versuri: Dosoftei
Muzica: Mircea Bucescu

Fie-ț milă, Doamne, de mă iartă
Cu milostivirea cea bogată,
Și pentru a ta ieftinătate
Să mă curățăști de răutate.
Și mai cu de-adins de rău mă spală
Și mă limpezește de greșală.
Că eu îm știu a mea fărălege
Și răul mieu nainte-mi ce merge.

Ție ț-am greșitu-ț, Doamne svinte,
De-am făcut răutăț denainte.
Cuvintele tale te-ndireaptă
La giudeț să-nvinci, când vei da plată.
Iacă-s zămislit în strâmbătate,
Aplecat de maică-mea-n păcate.
Ce tu, Doamne, iubești dereptatea.
De-ț arăț pre mine bunătatea,

Și cu taine ce nu să pot spune
Mi-ai arătat a ta-nțălepciune.
Cu izopul tu mă ocropește
Și mă scaldă de mă curățește.
Să hiu spălat și alb ca omeții,
Să mă bucur și eu cu direpții
De vești bune și preacuvioase,
Și să-mi bucuri mișelele oase.

Doamne, nu-ț întoarce svânta față
De greșele ce-am făcut, cu greață,
Și de câte-am lucrat fără lege,
Cu milostivirea ta le șterge.
Inemă curată tu-m zidește
Și duh dirept în zgău îm noiește.
Nu mă urni din svânta ta față.
Și duhul tău cel svânt ce mă-nvață.

Să nu-l depărtez de cătră mine,
Ce să-m dai bucurie cu bine,
Cu svânta ta, Doamne, mântuință.
Și să-m dai și duh de biruință,
Ca să-nvăț pre cei fără de lege
Cătră căile tale s-alerge,
Să să-ntoarcă de pre răutate
Cătră a ta svântă bunătate.

Și mă scoate, Doamne, de la sânge,
Cu mântuința ta de mă strânge.
Și cu adevărul mpreună
Limba mea să-ș facă voaie bună.
Și buzele mele, Doamne svinte,
Să-m deşchiz, și rostul să te cânte,
Să dea veste fără de sâială
În tot locul de svânta ta fală.

De-ai pofti jărtvă, ț-aș aduce,
Ce jărtvele de ars nu-ț par dulce.
Lui Dumnezău jărtva ceea place
Cu sufletul înfrânt ce s-a face.
Inema cea zdrobită și frântă
La Dumnezău nu va fi de smântă.
Și cu a ta, Doamne, bună vrere
Sionului să-i faci mângâiere,

S-aibă de toate părțâle pace,
Pănă ziduri nalte să vor face
Pregiur Ierusalim în cetate,
Să scripască dar și bunătate.
Atunci jărtve direpte ț-vom face,
Colaci și prinoase, cumu-ț place,
Vin și pâine, unt și cu grâu dulce,
Și vițăi pre oltari ț-vom aduce.

Categories: Psalmi

Tags: , ,

Îngerașul meu

No Comments
Doamne, Doamne, ceresc Tată

 200 total views

Versuri: Maria Niță Mihăiță
Muzica: Mircea Bucescu

Înger, îngerașul meu,
Ocrotește-mă mereu!
Ajută-mi când dau de greu,
Fă-i pe plac lui Dumnezeu.

Îngerașul meu iubit,
Cât Iisus a suferit!
Pentru-ale noastre păcate,
Pe sine s-a dat la moarte

Eu acum te rog pe tine,
Pentru legile divine,
Îngeraș, să-mi fii la greu
Și să mă păzești mereu.


Ajută-mi să merg mereu
Pe calea lui Dumnezeu!
Înger, îngerașule,
Luminează-mi căile!

Rugăciune la intrarea și ieșirea din clasă

No Comments

 195 total views

Versuri: autor necunoscut
Muzica: Dominic Dumitru

Doamne, Doamne, ceresc Tată,
Noi pe Tine Te rugăm,
Lumineaz-a noastră minte
Lucruri bune să-nvățăm.

Căci Tu ești Stăpânul lumii
Și al nostru Tată ești
Și pe toate cele bune
Numai Tu le împlinești!

Toți, cu inima curată,
Ție Doamne-Ți mulțumim,
Tu, cu darul Tău, Prea Sfinte,
Ne-ajuți oameni buni să fim.

De greșeli să ne ferim,
Țara noastră s-o iubim.
Fiii Tăi iubiți să fim,
Ție, Doamne,-Ți mulțumim.
•••
Doamne, Doamne, ceresc Tată,
Ție, Doamne,-Ți mulțumim!

Rugăciunea copiilor pentru părinți

2 Comments

 259 total views

Versuri: autor necunoscut
Muzica: Dominic Dumitru

Doamne, cât este de bine
Când e mama lângă mine,
Doamne, cât este de rău
Când nu-l văd pe tatăl meu.

Tata, mama, mă iubesc,
Pentru mine ei trudesc;
Ține-i Doamne Îndurate
La mulți ani cu sănătate,

Ține-i Doamne fericiți,
Pe părinții mei iubiți,
Să mă poată creşte bine,
Să se bucure de mine.

Fă-le parte tot de bine,
Să poarte grijă de mine!
Și mereu cu harul Tău,
Izbăvește-i de cel rău.

Doamne, cât este de bine
Când e mama lângă mine,
Doamne, cât este de rău
Când nu-l văd pe tatăl meu.

Rugă

No Comments
Doamne, Doamne, ceresc Tată

 199 total views

Versuri: Olguţa Luncașu Trifan
Muzica:  Mircea Bucescu

Înalț rugă murmurată
Și-mi cobor lacrima-n suflet
Către Tine-al nostru Tată,
Să ai grijă de-al meu umblet!

Să nu rătăcesc pe cale,
Iar de-i prea întortocheată,
S-o răzbat cu mers agale
Știind că Domnul m-așteaptă…

Prin răscrucile de drumuri
Voi trece punți de-ncercare,
Cuvinte de slavă-n valuri,
Pas cu pas, zidind altare.
…………………………………

Când poteca se-ngustează
N-am să cad, Tu mă ții bine.
Păstrând conștiința trează
Rămâi pururea cu mine.

Ia-mi din cale mărăcinii!
De mi-i lași, Tu dă-mi putere
Să le-ndepărtez toți spinii
Și să facă a Ta vrere!

Nu mi-o fi foame, nici teamă,
Nici de cald nu mă voi plânge,
Cuvânt din Duh Sfânt mă cheamă,
Hrană-i trupul și-al Tău sânge

………………………………….

Când, în fine, oboseala
Va cuprinde al meu suflet,
Îți cer, Doamne, cu sfială
Să-mi veghezi ultimul umblet!

 

Maică sfântă, preacurată

2 Comments

 287 total views

Versuri: autor necunoscut
Muzica: Dominic Dumitru

Maică sfântă, preacurată
De îngeri prealăudată
Întru noaptea care vine
Harul tău fie cu mine.

Dă-ne mângâierea ta
Să ne umple inima,
Iar în ziua care vine,
Tu îndrumă-ne spre bine.

Că tu ești mijlocitoare
Și ne izbăvești de rău,
Și ești pururi rugătoare
Pentru noi, la Fiul tău.

Răsai asupra mea

2 Comments
Doamne, Doamne, ceresc Tată

 232 total views

Versuri: Mihai Eminescu
Muzica: Mircea Bucescu

Răsai asupra mea, lumină lină,
Ca-n visul meu ceresc de-odinioară;
O, maică sfântă, pururea fecioară,
În noaptea gândurilor mele vină!

Speranța mea tu n-o lăsa să moară,
Deși al meu e un noian de vină;
Privirea ta de milă caldă, plină,
Îndurătoare-asupra mea coboară.

Străin de toți, pierdut în suferința
Adâncă a nimicniciei mele,
Eu nu mai cred nimic și n-am tărie,

Dă-mi tinerețea mea, redă-mi credința
Și reapari din cerul tău de stele
Ca să te-ador de-acum pe veci, Marie!

O făclie de veghe

No Comments
Doamne, Doamne, ceresc Tată

 249 total views

Versuri: Cecilia Podoleanu
Muzica: Mircea Bucescu

Crini de argint împletesc în calea Ta
Şi-n umbre de viaţă ne-om vedea,
Un cântec divin se-nalţă la Tine,
Doamne,
O făclie de veghe.

Buze-ngălbenite şi deşertăciune se-ntrevăd,
Caut Lumina-n umbrele-argintii,
Spre cer se înalţă şi-mi dărui,
Doamne,
O făclie de veghe.