Magii

No Comments

 94 total views

Versuri: dupa Nichifor Crainic

Muzica: Mircea Bucescu

 

V-ați făurit un Vis de-acele 
Ce-au fost aievea-n Cannan, 
Străvechi tălmăcitori de stele 
Sub cerul din Iran.


Si-a fost ca zile după zile 
Pe creștet steaua vă lucea. 
În pas molatic de cămile 
Călătoreați cu ea.

Păreau picați pe cer curmalii 
Umbrind roate de fântâni; 
În golul mort urlau șacalii, 
Dar voi, trei magi bătrâni,

Sporind din semnul peste fire 
Tăria cugetului slab, 
Treceați paraginile-asire 
Si haosul arab.

Treceați cu ochii-n steaua care, 
Cu vrăji în minunatu-I chip, 
Târa trei umbre legendare 
Pe drumuri de nisip?

O, magi, pe curgerea de veacuri, 
Tremurătorul strop de foc 
Ni-arata căi fără conacuri 
Spre tainicul noroc.

Si de-am crezut într-o minune, 
Dureri-potop nenumărat- 
Legenda voastră nu le spune, 
Dar noi le-am îndurat.

Si, peste măguri de ruine, 
Același crez vizionar 
Anima marile destine 
De-același strop de jar.

Pe frunți cu magică lucoare, 
Străbatem neguri şi vâltori, 
Spre zarea veșnic schimbătoare 
Statornici călători.

Treptat se face cânt obida, 
Iar îndoielile-temeiu: 
Ne-mbracă steaua cu hlamida 
Cerescului poleiu.

Şi-n fulgerarea-I diafan , 
Prin vremi, o, magi, va străvedem- 
Cutezătoare caravană 
Sosind la Betleem.

Rugăciune

2 Comments
Doamne, Doamne, ceresc Tată

 122 total views

Versuri: Alexandru Vlahuţă

Muzica: Mircea Bucescu

Doamne, Doamne mă rog Ție
Apără-mă de trufie
Lăcomie și prostie.

Că și eu voi apăra
Cât mai mult, cât voi putea
Sfântă, dreaptă Legea Ta.

Și te rog, de se mai poate
Pune-mi cât mai mult pe spate
Dar cu milă și socoate
Să-mi rămână umbletul
Umbletul și zâmbetul
Zâmbetul și sufletul!

Categories: Religioase

Tags:

Psalmul lui David 25 – Judecă-mă, Doamne, că eu întru nerăutatea mea am umblat

No Comments

 158 total views

Versuri: Dosoftei
Muzica: Mircea Bucescu

Giudecă-mă, Doamne, că eu în prostime
Îmblu-n toată vremea, ne-având rău pre nime.
Şi tu-m eşti nădejdea că nu m-oi slăbi-mă,
S-a cunoaşte, Doamne, când m-ii ispiti-mă.

Să mi-arză rărunchii, inema să hiarbă,
Şi ochii miei milă de la tine s-aibă.
Că ţ-am voit bine cu slujbă direaptă,
N-am şezut în sfaturi cu ceată deşartă.

Cu cei fără lege nu voi intre-n casă,
N-oi primi viclenii şi strâmbii la masă.
Pre mâini m-oi spăla-mă cu cei fără vină,
Cu dânşii voi merge la svânta ta cină.

Împregiur altarul tău, Dumnezău svinte,
Să-ţ auz de fală, dvorind înainte.
Ca să poci răspunde svintele-ţ ciudese
Laudele tale preste gloate dese.

C-am îndrăgit, Doamne, a ta svântă casă,
Pentru-a ei frâmseţe să fie aleasă
Cu slava ta, Doamne, ce o luminează,
De dă cuviinţă şi sloboade rază.

Nu mă lăsa, Doamne, să fiu de peire
Cu bietul mieu suflet, ce să mi-aibi de ştire.
Şi cei fără lege să nu-m fie-n viaţă,
Crunţii şi viclene de carii ţi-i graţă.

Ce sunt pre tot ceasul cu răul amână
Şi de mâzde strâmbe li-i direapta plină.
Că eu cu prostia am cale deschisă,
Cătră vicleşuguri n-am hire deprinsă.

Mă rog, Domne svinte, de mă izbăveşte,
Pentru a ta milă ce ţî să vesteşte.
Să nu-mi mut piciorul din cărări direpte,
Să te slăvesc, Doamne, în gloate-nţălepte.

Categories: Psalmi

Tags: ,

Dă-mi, Doamne, ce am nevoie!

2 Comments
Doamne, Doamne, ceresc Tată

 194 total views

Versuri: Andreea Văduva
Muzica: Mircea Bucescu

Dă-mi, Doamne,
Ce am nevoie!
Nu ceea ce eu aș vrea,
Tu știi rosturile toate,
Facă-se doar voia Ta!

Dă-mi, Doamne,
Ce crezi că merit,
Fie că e bun sau rău,
Și de-oi plânge, lasă-mă,
S-o fac pe umărul Tău.

Dă-mi, Doamne,
Cât am de dus,
Cruci grele, nenumărate,
Nu te cert, n-am acest drept,
Doar Fi-mi ajutor, se poate?

 

Dă-mi, Doamne,
Ce știi mai bine,
Nu ceea ce eu îți cer,

 

Fi-mi umbrelă în furtună,
Și rază de soare-n ger.

 

Cântă Emi Petcu, elev în cl.a IV-a la Şcoala Gimnazială Potlogi, jud. Dâmboviţa.

Categories: Religioase

Tags:

Psalmul lui David 10 – În Domnul am nădăjduit, cum veţi zice sufletului meu

No Comments

 236 total views

Versuri: Dosoftei
Muzica: Mircea Bucescu

Cătră tine, Doamne, mi-i toată nedejdea
De-m eşti razăm tare la toată primejdea.
Zică cât le place ceia ce n-au minte,
De vor să mă sparìe cu a lor cuvinte,

Să fug pre la munte cu pădure deasă,
Ca o vrăbiuță să mâi fără casă.
Că iată păgânii încordară arce,
Pun săgeț în tulbă, să grijesc de lance

Şi vin prin tunerec cu arce pre-amână,
Întru să săgete pre cei fără vină.
Giurământul nú-ș țân, hotarăle strică,
Şi de-mpăcăciune nu gândesc nemică.

Ce eu am pre Domnul care mă grijește,
Din svânta sa casă ce să odihnește.
Din svântul său scaun din ceri caùtă Domnul
Cu ochii săi céi svinţi, de cearcă-n tot omul.

Vede pre cel meser și pre tot lipsitul,
Derepţâi și strâmbii de pre tot pământul.
Deci strâmbătatea cine o iubește,
Acela el sângur sufletul și-urește.

Că va ploua Domnul cu iarbă pucioasă
Preste necurațâi, și holbură groasă,
Foc și sterevie cu năvală mare,
Le-a trimite lațuri, păhar de pierzare.

Că direptu-i Domnul, dereptăț iubește,
Giudecări direpte fața lui prăvește.

Categories: Psalmi

Tags: , ,

Sorcova, vesela

No Comments

 192 total views

Versuri: autor necunoscut
Muzica: Mircea Bucescu

Sorcova, vesela,
Să trăiți, să-mbătrâniți,
Ca un măr, ca un păr
Ca un fir de trandafir.
Ca merii, ca perii,
În mijlocul verii.
Ca vița de vie,
La Sfântă Mărie.

Tare ca piatra,
Iute ca săgeata.
Tare ca fierul,
Iute ca oțelul.
Vacile lăptoase,
Oile lânoase,
Porcii unsuroși,
Copii sănătoși.

Câte cuie sunt pe casă,
Atâția galbeni pe masă.
Și ca toamna cea bogată;
Fie casa-ndestulată.
Tot cu mesele întinse,
Cu făcliile aprinse,
Să petreceți împreună,
Până-n veci cu voie bună.

Să trăiți, să-nfloriți
Întru mulți ani fericiți
Să trăiți să ne dați bani!

Anul ăsta și la anul
Și La Mulți Ani,
Mulți Ani!

La Mulți Ani, vă spun acum…

No Comments

 218 total views

Versuri: Mircea Bucescu
Muzica:  Mircea Bucescu

La Mulți Ani! Vă spun acum,
La Mulți Ani, Mulți Ani!
Să vă fie anul bun,
La Mulți Ani, Mulți Ani!
Să vă fie casa – casă,
La Mulți Ani, Mulți Ani!
Și vă fie masa – masă,
La Mulți Ani, Mulți Ani!

Curtea plină de copii,
La Mulți Ani, Mulți Ani!
Și viața de bucurii,
La Mulți Ani, Mulți Ani!
S-aveți tot ce vă doriți,
La Mulți Ani, Mulți Ani!
Întru Domnul fericiți,
La Mulți Ani, Mulți Ani!

Sărbători tot fericite,
La Mulți Ani, Mulți Ani!
Fapte bune împlinite,
La Mulți Ani, Mulți Ani!
Suflet cald și inimos,
La Mulți Ani, Mulți Ani!!
Să vă fie cu folos,
La Mulți Ani, Mulți Ani!

Viață lungă, luminată,
La Mulți Ani, Mulți Ani!
De lumina lăudată,
La Mulți Ani, Mulți Ani!

Să fiți tot cu gândul sus,
La Mulți Ani, Mulți Ani!
Către-al nostru domn Iisus,
La Mulți Ani, Mulți Ani!

Categories: ... de iarnă...

Tags:

Buni zori, prieteni, s-a născut Mesia

No Comments

 186 total views

Versuri: Lucian Avramescu
Muzica:  Mircea Bucescu

Buni zori, prieteni, s-a născut Mesia
Acolo, mulți am fost, în Bethleem
El ne-aducea, povață, omenia
Și dragostea, ca legământ suprem

Răsplată pentru plusul de iubire
Răsplată a cerinței de-a fi buni
Noi i-am răspuns câinos, prin răstignire
Și, ca mereu, ne-am dovedit păgâni

Dar azi nu știm, doar îl serbăm la masă
Ceru-nstelat pare un câmp cu fragi
Iar fiecare gazdă-i bucuroasă
Că nu o ocolesc cei tainici magi

Ei sunt trei vestitori, ne spun minunea
Ei sunt poeții unui vers frumos
Cei care scriu cu lacrimi rugăciunea
Către Maria, și-al ei prunc Hristos

E nașterea minune și e slavă
Pentru acela ce se vrea creștin
Curată-i lumea de blestem și-otravă
Am pus în loc dor, cozonac și vin

Buni zori, prieteni, s-a născut Mesia
Acolo-n peștera din Bethleem
Să ne repună-n suflet omenia
Iubirea între noi ca gest suprem.

Mi-am pus sufletu-ntr-o carte

No Comments

 222 total views

Versuri: Lucian Avramescu
Muzica:  Mircea Bucescu

Lerui ler și flori de măr,
Lerui ler și Domn din cer…

Voi împodobit-ați bradul
Și m-ați invitat să pun
Și eu lângă el ceva

Pentru noaptea de Crăciun

Aș fi pus un deal și-o vale
O poză cu Dumnezeu
Neputându-le aduce
V-am pus doar sufletul meu

În zori buni, un an întreg
Ca-ntr-o amforă cu toarte
Mut fiind, vorbind prin scris,
Mi-am pus sufletu-ntr-o carte

Zâmbește

No Comments

 250 total views

Versuri: Ion Minulescu
Muzica:  Mircea Bucescu

Când ți se pare atât de greu
S-asculți cum lumea te bârfește
Atunci, ascultă sfatul meu,
ascultă sfatul meu… Zâmbește!

Și când cel ce-l iubești curat
Nepăsător te părăsește,
Nu te uita că e îngâmfat,
Nu te uita… Zâmbește!

Păstrează-mă în ochii tăi
Să fiu mereu cu tine,
Azi te iubesc mai mult ca ieri
Și mai puțin ca mâine.

Și dacă totuși mă iubești
Păstrează-mi amintirea
Și nu uita că într-o zi
Ți-am dăruit iubirea.

Categories: Alte alea...

Tags: