Etichetă: Psalmi

Tainice repere

No Comments

(după Psalmul 50 al lui David)

Versuri: Olguţa Luncașu Trifan
Muzica:  Mircea Bucescu

Mare să îți fie mila Ta, Doamne,
Cât de multe sunt ale mele greșale!
Păcatul meu la picioarele Tale,
Lacrimi vărsate pun azi să-l condamne.

La Tine-am venit cu păcat ancestral
Și ți-am tot greșit prin păcat nedorit
Ori necunoscut, prea ușor săvârșit,
Prin Triadă Sfântă să-l ștergi Magistral!

Cunoașterea Ta sufletu-mi va spăla:
Picături de isop peste fruntea mea,
Suflet ce se-mbracă-n mantie de nea –
Iertarea-mi nimic nu o va egala.
Cuvântu-mi deschis, către-a Ta voire,
Sufletu-mi hrăni-va și îmi va adăpa.
Duh Sfânt în cunună Ține-n mila Ta
Har în om ales, cale în mântuire.

Mult îmi voi înmulți talanți ce mi-Ai dat.
La cel rătăcit drum îi voi deschide
Prin Cuvântul Sfânt, întru-a se decide
Capul să coboare pentru-a fi iertat.

Gândul luminat și inimă plină,
Zid de biruință pentru renegat,
Să nu mai strecoare urmă de păcat
Unde avea ieri intrare deplină.
————————————————-
Inima-nfrântă Domnul o ascultă,
Duhul smerit nicicând nu l-a urgisit.
Prinosul jertfit fi-va bine primit,
Slavă se cântă-n ofranda plăcută.


1+

Psalmul 3

No Comments

Versuri: Dosoftei
Muzica:  Mircea Bucescu

Doamne, ce să înmulțâră
Ceia ce mă trag cu pâră!
Asupră-mi mulț să sculară,
Cuvânt mare cuvântară,


Dându-ș inemii credință
Cum să fiu în oceință,
Să n-aib agiutori de tine,
Dumnezău, ce-m ești cu bine,

La nevoaie sprejineală,
Și la voaie îm ești fală.
Că mi-ai împletit cunună,
Cu podoabă depreună,
De m-ai pus cap preste alțâi,
Să bat pre toț necurațâi.
Am strigat cu glasul mare
Cătră Dumnezău cel tare,


Că mi-aude de mi-i vântă
Dintr-a sa măgură svântă.
Am dormit somn cu odihnă
Pănă-n zuă de la cină.

Și m-am sculat demineață,
Că mi-i Dumnezău povață.
De-ntunerece de gloate
Teamă n-am, nice mă poate
Veste rea să mă mâhnească,
Dimpregiur ce-a să-m gârbască.
Scoală, Doamne, de mă scoate
De la scârbe, de la toate,


Și le dă bătaia-n gârbă
A pizmaș ce-m cearcă scârbă.
Și șcârşcând să-ș frângă dinții
În durerea sa greșiții.

Că Dumnezău cu izbândă
Va da celor buni dobândă.
1+

Psalmul 1

No Comments

Versuri: Dosoftei
Muzica:  Mircea Bucescu

Ferice de omul ce n-a merge
În sfatul celor fără de lege
Și cu răii nu va sta-n cărare,
Nici a ședea-n scaun de pierzare.

Ce voia lui va fi tot cu Domnul
Și-n legea lui ș-a petrece somnul,
De să va-nvăța de zî, de noapte,
Să-i deprinză poruncile toate.

Și va fi ca pomul lângă apă,
Carele de roadă nu să scapă.
Și frunza sa încă nu-ș-va pierde,
Ce pre toată vremea va sta verde.

Și de câte lucrează i-sporește,
Și agonisita lui va crește.
Iară voi, necurațâi, ca pleava,
De sârg veț cunoaște-vă isprava.
Când s-a vântura dintr-are vravul,
Vă veț duce cum să duce pravul,

Și cu grâul n-iț cădea-n fățare,
Ce veț fi suflaț cu spulbărare.
Și la giudeț nu vă s-afla locul
Să vă sculaț, ce-ț peri cu totul.

Nici păcătoșii din direapta
Vor fi cu direpții să-ș ia plata,
Că celór direpț Domnul le vede
Toată calea din scaun ce șede.

Și calea păgânilor cea strâmbă
Va pieri, și vor cădea-n grea scârbă.
1+

Psalmul 122

1 Comment

Versuri: Dosoftei
Muzica:  Mircea Bucescu

Mi-am rădicat ochii miei cu rugă
Cătră tine, Doamne,-n vreme lungă, 
Din ceri, unde-ț este lăcuința,
Ți-am căutatu-ț cu toată priința.

Ca o slugă la svânta ta mână
Și ca sârba la mâni de stăpână, 
Așe-s ochii noștri cătră Domnul,
Să ne miluiască pre tot omul.
Și cu milă Domnul să stejască
Să ne cruțe, să ne miluiască,
Căci cu multul ne-au umplut ocara
Și ponosul de prin toată țara,

Sufletul ocării ce-i lucrează
Bogătașii ceia ce zburdează.

4+

Psalmul 96

1 Comment

~ Domnul statu crai în țară ~


Versuri: Dosoftei
Muzica:  Mircea Bucescu

Domnul statu crai în țară,
Țările să bucurară,
Și pământul tot să salte,
Cu ostrove de departe.

Dimpregiur nuor și ceață
Sprejinesc svânta lui față,
Și dreptatea îi tocmește
Scaunul ce odihnește,
De-l gătează pre giudețe,
Ne-alegând pre nime-n fețe.

Pre dinainte-i foc merge,
De arde cei fără lege.
Fulgerile lui cu pară
Ard de se văd preste țară.

Pământul să-mplú de frică,
Munții să topesc de pică
Și cură ca neşte ceară,
Văzând pre Domnul în țară.
Și de fața lui cea svântă
Tot pământul să spăimântă.
Ceriurile grăiesc toate,
De-i spun dereptatea-n gloate.

Și toț oamenii văzură
Slava lui de să-ncrezură.
Iară ceia ce-s cu vină
Pentru idoli ce să-nchină,
Stau cu groază și cu frică,
Li-i nădejdea-ntr-o nemică.

Închinați-vă la Domnul,
Cu toț îngerii, tot omul.
Sionul să-i paie bine,
Auzând că Domnul vine.

Fetele din jidovie
Te-așteaptă cu bucurie
Pentru svintele giudețe
Ce le alegi cu blândețe.
Că tu, Doamne, ne ești Domnul
Pre pământ, preste tot omul,
Și ți-i nalt cinstitul nume
Preste toț bozăi din lume.

Ceia ce iubiț pre Domnul,
Să urâț răul, tot omul.
Că Dumnezău îs ferește
Ceata de svinț ce-l iubeste,
Și din mâni fără de lege
I-a scoate și-i va alege.

Și direptului senină
Îi va străluci lumină,
Veselie și cunună
Celor cu inema bună.

Și vă bucuraț, tot omul
Ce sunteț direpț, la Domnul,
Mărturisind fără smântă
De pomana lui cea svântă.
3+