Etichetă: Cântec religios

Pun numele Domnului

No Comments
2+
avatar

Versuri: Puiu și Beni Chibici
Muzica: Mircea Bucescu

Pun numele Domnului azi peste tine
Și harul Divin să îți fie-nmulțit,
Să ai biruință în vremea ce vine,
Și-n calea furtunii să stai neclintit.

Pun dragostea Domnului și-a Sa putere,
Peste-a ta viață și al tău cămin
Și-atunci când smerit ajutor vei cere
Să ai rezolvare și pace din plin.

O gardă cerească să-ți fie alături
Și-un scut protector te-ocrotească mereu,
Iar steagul credinței oricând să îl fluturi
Și-oricui să-i vorbești de al tău Dumnezeu!

2+
avatar

Rondel de mărturisire

2 Comments
4+
avatar

Versuri: Olguța Luncașu Trifan
Muzica: Mircea Bucescu

Bat la ușa cerului să cer
Liniștea, să-ndepărtez frământul,
Și aflându-o în mine pot să sper
Să-mi dezlege Taine prin Cuvântul,

Ce-mi va fi în viață drept reper,
Lumina ce risipește vântul.
Bat la ușa cerului să cer
Liniștea, să-ndepărtez frământul…

 

Ofrandă aleasă să ofer 
Tatălui ce a zidit Pământul,
Fiului ce-a părăsit Mormântul.
Cred în Duhul Sfânt, la El ader,


Bat la ușa cerului să-L cer.

4+
avatar

Sunt liber

1 Comment
1+
avatar

Versuri: Alexandru Eusebiu Ciobanu
Muzica: Mircea Bucescu

Sunt liber să evadez
să simt miresmele cerești.
îngeri cu ramuri de măslin
îmi cântă psalmi.

lacrimi prefăcute în mărgăritar
deschid ușa împăcării,
mister e totul
cerul curge-n sufletul naturii.

Sunt liber să evadez
să simt miresmele cerești.
îngeri cu ramuri de măslin
îmi cântă psalmi.

1+
avatar

Ce minunat e Domnul

No Comments
2+
avatar

Versuri: Elia David
Muzica: Mircea Bucescu

Ce minunat e Domnul,
Ce minunat e omul,
Ce minunat e Domnul,
Ce minunat e omul,

Ce minunat e omul, cu darurile sale
Primite-n clipa sfântă când a pornit pe cale,
Când află de-unde vine și către ce se-ndreaptă,
Ce minunat e Domnul
în mintea înțeleaptă.

Ce minunată-i mâna, unealtă când se cere
Când fiilor, pe frunte, le dă o mângâiere
Când după truda zilei, se duce la culcare
Ce minunat e Domnul
în vrednica lucrare.

Ce minunat e glasul, ori molcom, ori puternic
Când sufletul prin cântec, îl face mai cucernic,
Şi inima întoarce spre cel ce a dat har
Ce minunat e Domnul
în oameni iar și iar

2+
avatar

Tainice repere

No Comments
1+
avatar

(după Psalmul 50 al lui David)

Versuri: Olguţa Luncașu Trifan
Muzica:  Mircea Bucescu

Mare să îți fie mila Ta, Doamne,
Cât de multe sunt ale mele greșale!
Păcatul meu la picioarele Tale,
Lacrimi vărsate pun azi să-l condamne.

La Tine-am venit cu păcat ancestral
Și ți-am tot greșit prin păcat nedorit
Ori necunoscut, prea ușor săvârșit,
Prin Triadă Sfântă să-l ștergi Magistral!

Cunoașterea Ta sufletu-mi va spăla:
Picături de isop peste fruntea mea,
Suflet ce se-mbracă-n mantie de nea –
Iertarea-mi nimic nu o va egala.
Cuvântu-mi deschis, către-a Ta voire,
Sufletu-mi hrăni-va și îmi va adăpa.
Duh Sfânt în cunună Ține-n mila Ta
Har în om ales, cale în mântuire.

Mult îmi voi înmulți talanți ce mi-Ai dat.
La cel rătăcit drum îi voi deschide
Prin Cuvântul Sfânt, întru-a se decide
Capul să coboare pentru-a fi iertat.

Gândul luminat și inimă plină,
Zid de biruință pentru renegat,
Să nu mai strecoare urmă de păcat
Unde avea ieri intrare deplină.
————————————————-
Inima-nfrântă Domnul o ascultă,
Duhul smerit nicicând nu l-a urgisit.
Prinosul jertfit fi-va bine primit,
Slavă se cântă-n ofranda plăcută.


1+
avatar

Rugă

No Comments
3+
avatar

Versuri: Olguţa Luncașu Trifan
Muzica:  Mircea Bucescu

Înalț rugă murmurată
Și-mi cobor lacrima-n suflet
Către Tine-al nostru Tată,
Să ai grijă de-al meu umblet!

Să nu rătăcesc pe cale,
Iar de-i prea întortocheată,
S-o răzbat cu mers agale
Știind că Domnul m-așteaptă…
Prin răscrucile de drumuri
Voi trece punți de-ncercare,
Cuvinte de slavă-n valuri,
Pas cu pas, zidind altare.

Când poteca se-ngustează
N-am să cad, Tu mă ții bine.
Păstrând conștiința trează
Rămâi pururea cu mine.
Ia-mi din cale mărăcinii!
De mi-i lași, Tu dă-mi putere
Să le-ndepărtez toți spinii
Și să facă a Ta vrere!

Nu mi-o fi foame, nici teamă,
Nici de cald nu mă voi plânge,
Cuvânt din Duh Sfânt mă cheamă,
Hrană-i trupul și-al Tău sânge.
…………………………………
Când, în fine, oboseala
Va cuprinde al meu suflet,
Îți cer, Doamne, cu sfială
Să-mi veghezi ultimul umblet!
3+
avatar

Psalmul 3

No Comments
1+
avatar

Versuri: Dosoftei
Muzica:  Mircea Bucescu

Doamne, ce să înmulțâră
Ceia ce mă trag cu pâră!
Asupră-mi mulț să sculară,
Cuvânt mare cuvântară,


Dându-ș inemii credință
Cum să fiu în oceință,
Să n-aib agiutori de tine,
Dumnezău, ce-m ești cu bine,

La nevoaie sprejineală,
Și la voaie îm ești fală.
Că mi-ai împletit cunună,
Cu podoabă depreună,
De m-ai pus cap preste alțâi,
Să bat pre toț necurațâi.
Am strigat cu glasul mare
Cătră Dumnezău cel tare,


Că mi-aude de mi-i vântă
Dintr-a sa măgură svântă.
Am dormit somn cu odihnă
Pănă-n zuă de la cină.

Și m-am sculat demineață,
Că mi-i Dumnezău povață.
De-ntunerece de gloate
Teamă n-am, nice mă poate
Veste rea să mă mâhnească,
Dimpregiur ce-a să-m gârbască.
Scoală, Doamne, de mă scoate
De la scârbe, de la toate,


Și le dă bătaia-n gârbă
A pizmaș ce-m cearcă scârbă.
Și șcârşcând să-ș frângă dinții
În durerea sa greșiții.

Că Dumnezău cu izbândă
Va da celor buni dobândă.
1+
avatar

Psalmul 1

No Comments
1+
avatar

Versuri: Dosoftei
Muzica:  Mircea Bucescu

Ferice de omul ce n-a merge
În sfatul celor fără de lege
Și cu răii nu va sta-n cărare,
Nici a ședea-n scaun de pierzare.

Ce voia lui va fi tot cu Domnul
Și-n legea lui ș-a petrece somnul,
De să va-nvăța de zî, de noapte,
Să-i deprinză poruncile toate.

Și va fi ca pomul lângă apă,
Carele de roadă nu să scapă.
Și frunza sa încă nu-ș-va pierde,
Ce pre toată vremea va sta verde.

Și de câte lucrează i-sporește,
Și agonisita lui va crește.
Iară voi, necurațâi, ca pleava,
De sârg veț cunoaște-vă isprava.
Când s-a vântura dintr-are vravul,
Vă veț duce cum să duce pravul,

Și cu grâul n-iț cădea-n fățare,
Ce veț fi suflaț cu spulbărare.
Și la giudeț nu vă s-afla locul
Să vă sculaț, ce-ț peri cu totul.

Nici păcătoșii din direapta
Vor fi cu direpții să-ș ia plata,
Că celór direpț Domnul le vede
Toată calea din scaun ce șede.

Și calea păgânilor cea strâmbă
Va pieri, și vor cădea-n grea scârbă.
1+
avatar

Azi Hristos a înviat!

No Comments
4+
avatar

versuri: Marin Moscu
muzica: Mircea Bucescu

Printre flori și frunze-uscate,
Printre ierburi colorate
Așezate în cuibare
Ies puiuți sub blândul soare.

Mama cloșcă îi adună
Sub sclipirile de lună
Ca să doarmă, să viseze
Ouă, cum să coloreze.

Cu pensonul pe aripă
Nu stă nimeni nici o clipă,
Cloșca și puii pictează
Clipe lungi, până-n amiază.

La biserică în curte
Un pui ridică-n frunte
Și închină pentru Paște
Zeci de ouă-ncondeiate.

Cu pensonul pe aripă
Nu stă nimeni nici o clipă,
Cloșca și puii pictează
Clipe lungi, până-n amiază.

La biserică în curte
Un pui ridică-n frunte
Și închină pentru Paște
Zeci de ouă-ncondeiate.

4+
avatar

E Paștele! Hristos a Înviat!

1 Comment
4+
avatar

versuri: Niculina Mureșan
muzica: Mircea Bucescu

E Paștele! Hristos a înviat!
Deși L-am răstignit, El ne-a iertat.

De te-ai certat cu fratele tău, iartă.
De cineva te-a supărat, gândește!
Tu n-ai greșit nicicând? Viața-i scurtă,
Și-oricum, greșeala se plătește.

Iartă și tu, și eu și lumea toată.
Viața nu-o trăim decât odată.

Și uite-așa, în liniște și pace
Gătiți cum nu se poate mai frumos
Cu lumânări aprinse-n mâini găoace
Slăvim, toți, învierea lui Hristos!

4+
avatar