Etichetă: Cântec de Paşte

Domnul cel Prea Sfânt

2 Comments
2+
avatar

Versuri populare
Muzica: Mircea Bucescu

Iisus Hristos cel Prea Sfânt,
Domnul cel Prea Sfânt,
Coborât-a pe pământ,
Domnul cel Prea Sfânt.

Din Fecioară s-a născut
Domnul cel Prea Sfânt,
Și cu lapte s-a crescut
Domnul cel Prea Sfânt.

În scutece s-a-nfășat,
Domnul cel Prea Sfânt,
Și în brațe s-a purtat,
Domnul cel Prea Sfânt.

Flămânzit-a și-a-nsetat,
Domnul cel Prea Sfânt,
Ca un om adevărat,
Domnul cel Prea Sfânt.

Fost-a pedepsit cu chin,
Domnul cel Prea Sfânt,
Ca un rob rău și străin,
Domnul cel Prea Sfânt.

Și a fost batjocorit,
Domnul cel Prea Sfânt,
Și pe cruce răstignit,
Domnul cel Prea Sfânt.

Și apoi ca un Fiu Sfânt,
Domnul cel Prea Sfânt,
A înviat din mormânt,
Domnul cel Prea Sfânt.

S-a-nălțat de pe pământ,
Domnul cel Prea Sfânt,
S-a suit în cerul sfânt,
Domnul cel Prea Sfânt.

Iar acuma,-al nostru cânt
Domnul cel Prea Sfânt,
Este pentru Fiul Sfânt,
Domnul cel Prea Sfânt.

Să ne dea El mângâiere,
Domnul cel Prea Sfânt,
Pace sfântă și putere,
Domnul cel Prea Sfânt.

2+
avatar

Lumina Învierii

1 Comment
6+
avatar

Versuri: Valentina Petraru
Muzica:  Mircea Bucescu

Lumina Sfântă-a Învierii,
Să ne pătrundă-adânc ființa,
E vremea dragostei și a iertării,
E vremea spovedirii cu căință!

Lumina Învierii să păstrăm
În candele mereu aprinse
Și slava Domnului Hristos să dăm,
Cu lumânările în noapte,-aprinse!

Iubindu-ne pe noi a pătimit
Și-a indurat chinul pe cruce,
Când pe Golgota, El a fost suit,
Încovoiat de bice, plin de sânge!

Să-I mulțumim, acuma, pentru tot,
Prin răstignirea Lui ne-a mântuit,
Ne cheamă în biserici zvon de clopot,
La slujba Învierii ca să fim:

 

Hristos a înviat,
Hristos a înviat
Și ne iubeste cu adevărat!

 

6+
avatar

Azi Hristos a înviat!

No Comments
4+
avatar

versuri: Marin Moscu
muzica: Mircea Bucescu

Printre flori și frunze-uscate,
Printre ierburi colorate
Așezate în cuibare
Ies puiuți sub blândul soare.

Mama cloșcă îi adună
Sub sclipirile de lună
Ca să doarmă, să viseze
Ouă, cum să coloreze.

Cu pensonul pe aripă
Nu stă nimeni nici o clipă,
Cloșca și puii pictează
Clipe lungi, până-n amiază.

La biserică în curte
Un pui ridică-n frunte
Și închină pentru Paște
Zeci de ouă-ncondeiate.

Cu pensonul pe aripă
Nu stă nimeni nici o clipă,
Cloșca și puii pictează
Clipe lungi, până-n amiază.

La biserică în curte
Un pui ridică-n frunte
Și închină pentru Paște
Zeci de ouă-ncondeiate.

4+
avatar

E Paștele! Hristos a Înviat!

1 Comment
4+
avatar

versuri: Niculina Mureșan
muzica: Mircea Bucescu

E Paștele! Hristos a înviat!
Deși L-am răstignit, El ne-a iertat.

De te-ai certat cu fratele tău, iartă.
De cineva te-a supărat, gândește!
Tu n-ai greșit nicicând? Viața-i scurtă,
Și-oricum, greșeala se plătește.

Iartă și tu, și eu și lumea toată.
Viața nu-o trăim decât odată.

Și uite-așa, în liniște și pace
Gătiți cum nu se poate mai frumos
Cu lumânări aprinse-n mâini găoace
Slăvim, toți, învierea lui Hristos!

4+
avatar

Trimite Doamne Duhul Sfânt

No Comments
1+
avatar

Trimite Doamne, Duhul Sfânt (Solo – pdf – download)

Versuri: Elia David
Muzica: Mircea Bucescu

Trimite, Doamne, Duhul Sfânt
Copiilor de pe pământ!
Având cu ei pe Dumnezeu,
Nimic să nu le pară greu!

Să aibă mintea luminată
Și inima mereu curată!
Să fie pururea cuminți,
În ascultare de Părinți!

  Și toți, prin El, să dobândească
Iubirea Ta, Dumnezeiască!

Trimite, Doamne, Duhul Sfânt
Copiilor de pe pământ!

Să-nveţe ce-i de trebuință:
Iubire, muncă și credință!
Să împlinească Voia Ta,
Să simtă rostul vieții-n ea!

Să vadă-n Om… ce Tu ai pus:
Anume Chipul lui Iisus!
Ca, numai Lui, să I se-nchine,
În toată facerea de bine!

21 apr. 2016
Interpretează: Corul de copii “PENTRU VOI”, al Şcolii Gimnaziale Grajduri, jud. Iaşi, dirijor: Laura Balan, 

13 apr. 2017

Cântă corul de copii “PENTRU VOI jr.” al Căminului Cultural Potlogi, alcătuit din elevii claselor a I-a – a V-a, ai Şcolii gimnaziale Potlogi, jud. Dâmboviţa.

6 mar. 2019
Cântă corul de copii “PENTRU VOI jr.” al com. Potlogi, jud Dâmboviţa: Muzica: Mircea Bucescu.

1+
avatar

Doamne, eu Te rog atâta

No Comments
1+
avatar

Rugăciune (Solo – pdf – download)

Versuri: Elia David
Muzica: Mircea Bucescu

Doamne, eu Te rog atâta:
Fă-i pe oameni, pe toți sfinți!
Dăruiește-le iubirea
Rod al lacrimii fierbinți!
Ţine-i pururea-mpreună
Întru Una Slava ta
Și în neguri să se piardă
unul de-altul, nu-i lăsa!
Fă să ardă la icoană
Focul Tainei celei sfinte,
Să se-nalțe rugăciunea
Din puținele cuvinte!

Inima ce-ai pus-o-ntr-înșii
Fă să bată cu putere,
Lucrând toate din Iubirea
Ce-mplinește a Ta vrere!

21 apr. 2016

Interpretează: Corul de copii PENTRU VOI, al Şcolii Gimnaziale Grajduri, jud. Iaşi, soliste: Ştefania Nechifor şi Laura Balan, dirijor: Laura Balan,

1+
avatar

Paştile

No Comments
2+
avatar

Paştile (Solo – pdf – download)

Versuri: M. Popescu
Muzica: Mircea Bucescu

S-aude-al clopotelor cânt
Prin firea, care se renaște
Acuma iese din mormânt,
Cu biruință Domnul Sfânt,
Astăzi e Paște.

Și după slujbă ies la rând
Bătrâni, cu spatele-aplecat,
Oameni cu chipul luminat,
Și-n urmă ies copii cântând:
“Hristos a înviat…!”.

Hristos a înviat din morți
Cu moartea, pre moarte călcând
Și celor din morminte –
Viață dăruindu-le!

În jur pe margini, stau cei mari,
Privind la fete și feciori,
Cum ouă ciocănesc de zor,
Alături, cântă lăutari,
Din cobze și viori.

Sunt veseli toți și bucuroși,
Se simt cu sufletul ’nălțat;
Oriunde se-ntâlnesc în sat,
Își zic cum zis-au moși strămoși:
“Hristos a înviat…!”

2+
avatar

La poartă de-mpărăţie

No Comments
2+
avatar

La poartă de-mpărăţiei (Solo – pdf – download)

Versuri: Elia David
Muzica: Mircea Bucescu

Noi cântăm azi pe la porți:
Hristos a-nviat din morți!
Că nu-i om fără de vină,
Nici creștin făr’ de Lumină!

Învierea lui Hristos
E darul cel mai frumos,
După Chipul Lui, primit
Când, în lume, am venit.

Zorii zilei luminați
Să ne afle ne-ntinați,
Strălucind de bucurie,
La poartă de-mpărăție

Credința ne fie tare,
Flacără de lumânare,
În smerenie arzând
Și nădejde lumii dând.

Să-L mărim, dar, pe Hristos,
Fiul, Ce, din iad, ne-a scos,
Cu Tatăl ne-a împăcat
Și în Har ne-a-nveșmântat!21 apr. 2016

Interpretează: Corul de copii PENTRU VOI, al Şcolii Gimnaziale Grajduri, jud. Iași, soliste: Ștefania Nechifor şi Laura Balan, dirijor: Laura Balan.

2+
avatar

La Paști

No Comments
1+
avatar

La Paşti (Solo+Cor – pdf – download)

Versuri: George Coșbuc
Muzica: Mircea Bucescu

Prin pomi e ciripit și cânt,
Văzduhu-i plin de-un roșu soare
Și sălciile-n albă floare –
E pace-n cer și pe pământ.
Răsuflul cald al primăverii
Adus-a zilele-nvierii.
Hristos a înviat!

Hristos a înviat din morți
Cu moartea, pre moarte călcând
Și celor din mormânturi
Viață dăruindu-le!

Biserica, pe deal mai sus,
E plină astăzi de lumină,
Ca-ntreaga lume este plină
De-același gând, din cer adus:
În fapta noastră ni e soarta
Și viața este tot, nu moartea…
Hristos a înviat!21 apr. 2016

Interpretează: Corul de copii PENTRU VOI, al Şcolii Gimnaziale Grajduri, jud. Iași, soliste: Ștefania Nechifor şi Laura Balan, dirijor: Laura Balan,

1+
avatar

Învierea

No Comments
1+
avatar

Învierea (Solo – pdf – download)

Versuri: Cristian Petru Bălan
Muzica: Mircea Bucescu

Îngerii Luminii
Stânca dau deoparte,
Cad orbiți străjerii
Spăimântați de moarte,
Iar Iisus apare’n
Raze îmbrăcat,
Cântă-n slavă coruri:
HRISTOS A ÎNVIAT!

Dis-de-dimineață,
Vin mironosițe;
Lacrimi au în suflet
Și-n mâini lămâițe.
Când Mormântul rece
Ele au aflat,
Îngerul le spuse:
HRISTOS A ÎNVIAT!
Toți prânzeau la masă
Într-un hol închis.
Apăru Mesia:
„- Pace vouă!” a zis…
Însă ucenicii
Tot s-au speriat,
Dar crezură-n dată:
HRISTOS A ÎNVIAT!

Doi discipoli singuri
Spre Emaus plecară,
Iar Iisus le-apare
Într-un câmp afară.
A vorbit cu dânșii,
Chiar a și mâncat…
Când plecă, rostiră:
HRISTOS A ÎNVIAT!

 

Astfel Îl văzură
Mulți pân’ S-a-nălțat,

Tu nu-L vezi, dar strigă:
HRISTOS A ÎNVIAT ! …

21 apr. 2016

Interpretează: Corul de copii “PENTRU VOI”, al Şcolii Gimnaziale Grajduri, jud. Iaşi, dirijor: Laura Balan,

1+
avatar