Etichetă: autor necunoscut

Omul de zăpadă are guturai

No Comments
2+
avatar

Versuri: autor necunoscut
Muzica: Mircea Bucescu

Omul de zăpadă
Are guturai.
Tare i-ar fi bună
O cană de ceai.

– Iți ofer eu una,
Zice iepurașul,
Îndulcindu-și glasul..
– Dar te costa… nasul!

Ha, ha, ha, ha!

Sprijinit într-un toiag
Stă-n ogradă un moșneag
Pe cap poartă-o oală veche
Răsturnată pe-o ureche.

Ochii negri și lucioși
Sunt cărbuni din vatră scoși
Are-n gură o lulea
Și tot pufăie din ea.

Iar pe piept, perechi, perechi,
Are moșul nasturi vechi
Și un nas din morcov roș
Ca o creasta de cocoș.

Eu sunt omul de omăt,
N-am cu cine să mă joc
Singur nu mai vreau sa fiu.
Dar copii, eu nu prea știu.

Aș vrea să cunosc o mie
Poate că-mi vor da și mie
Un fular și-o pălărie;
Fiindcă, astea-s de-o vecie…

Și-s subțiri și găurite
Și cu frig îs căptușite…
Și, de-aceea am răcit.
Vorbesc gros că-s răgușit.

2+
avatar

O noapte de iarnă

3 Comments
3+
avatar

Versuri: Vasile Romanciuc
Muzica: Mircea Bucescu

Astăzi ziua-ntreagă
A tot nins și-a nins.
Parcă mai aproape
Casele s-au strâns.

A-nghețat de-acuma
Lacul cel verzui,
Luna patinează
Pe oglinda lui.

Dealul singuratic,
Deșteptat de ger,
Numără în șoaptă
Stelele din cer.

Iară pomii poartă
Albul iernii strai
Și visează dulce
Florile de mai…

Astăzi ziua-ntreagă
A tot nins și-a nins.
Parcă mai aproape
Casele s-au strâns.

A-nghețat de-acuma
Lacul cel verzui,
Luna patinează
Pe oglinda lui…

3+
avatar

Colo-n sus

1 Comment
3+
avatar

Versuri populare
Muzica: Mircea Bucescu

 

Colo-n sus, în vremea ceea
În frumoasa Galileea
O fecioară viețuia
Ce Maria se chema.

Nazaret era orașul
Unde ea-și avea sălașul
Într-o zi Maria sta
Singură și se ruga.

Deodată ce văzură?
Casa toată se umplură
De-o lumină lucitoare
Ca lumina cea de soare…

Îngerul Gavriil intrase
La Sfânta Fecioară-n casă.

 

– Nu te spăimânta Maria
Că vei naște pe Mesia
Fiul Tatălui va fi
Și Iisus se va numi.

Colo-n sus, în vremea ceea
În frumoasa Galileea
O fecioară viețuia
Ce Maria se chema…

3+
avatar

Domnul cel Prea Sfânt

2 Comments
2+
avatar

Versuri populare
Muzica: Mircea Bucescu

Iisus Hristos cel Prea Sfânt,
Domnul cel Prea Sfânt,
Coborât-a pe pământ,
Domnul cel Prea Sfânt.

Din Fecioară s-a născut
Domnul cel Prea Sfânt,
Și cu lapte s-a crescut
Domnul cel Prea Sfânt.

În scutece s-a-nfășat,
Domnul cel Prea Sfânt,
Și în brațe s-a purtat,
Domnul cel Prea Sfânt.

Flămânzit-a și-a-nsetat,
Domnul cel Prea Sfânt,
Ca un om adevărat,
Domnul cel Prea Sfânt.

Fost-a pedepsit cu chin,
Domnul cel Prea Sfânt,
Ca un rob rău și străin,
Domnul cel Prea Sfânt.

Și a fost batjocorit,
Domnul cel Prea Sfânt,
Și pe cruce răstignit,
Domnul cel Prea Sfânt.

Și apoi ca un Fiu Sfânt,
Domnul cel Prea Sfânt,
A înviat din mormânt,
Domnul cel Prea Sfânt.

S-a-nălțat de pe pământ,
Domnul cel Prea Sfânt,
S-a suit în cerul sfânt,
Domnul cel Prea Sfânt.

Iar acuma,-al nostru cânt
Domnul cel Prea Sfânt,
Este pentru Fiul Sfânt,
Domnul cel Prea Sfânt.

Să ne dea El mângâiere,
Domnul cel Prea Sfânt,
Pace sfântă și putere,
Domnul cel Prea Sfânt.

2+
avatar

Bună seara, seară de Crăciun

No Comments
1+
avatar

Versuri populare
Muzica: Mircea Bucescu

Noi umblăm și colindăm
Pe Iisus să-L lăudăm
Bună seara,
seară de Crăciun.

Și umblăm din casă-n casă
La acei care ne lasă
Bună seara,
seară de Crăciun.

Unde-i poarta încuiată
Noi sărim și peste poartă,
Bună seara,
seară de Crăciun.

De la mic și pân’ la mare
Că azi toți au sărbătoare,
Bună seara,
seară de Crăciun.

Bună seara, seară de Crăciun.

Noi umblăm precum umblară
Maica Sfântă într-o seară
Bună seara,
seară de Crăciun.

Cu Iisus la inimioară
Să-și găsească o căscioară
Bună seara,
seară de Crăciun.

Ca să-și nască Pruncul dulce
Si-n căldură să și-L culce
Bună seara,
seară de Crăciun.

Nime-n lume n-o lăsară
Trebui să nasc-afară
Bună seara,
seară de Crăciun.

Asta seară toți să cânte
Lui Iisus și Maicii Sfinte
Bună seara,
seară de Crăciun.

C-a voit să îndulcească
Suferința omenească
Bună seara,
seară de Crăciun.

Te lăsăm acum creștine
Dar să ne-ntâlnim cu bine
Bună seara,
seară de Crăciun.

Și la anul care vine
Tot cu pace, tot cu bine
Bună seara,
seară de Crăciun.

1+
avatar

Doamne, a Tale cuvinte

1 Comment
2+
avatar

Versuri populare
Muzica: Mircea Bucescu

Doamne, a tale cuvinte
Care s-au scris mai ’nainte
S-au ’plinit precum și scrie
Moise, la cartea întâie.
O, o, o minune!

De la răsărit răsare
O stea cu lumină mare,
Razele ei răspândește,
Pe trei magi călăuzește,
O, o, o minune!

Steaua magilor vestește,
Vifleemul îl primește
Și din prorocia rară
Pe Mesia îl aflară,
O, o, o minune!

Lăudând întru mulțime,
Mărire întru ’nălțime,

Pe pământ împăciuire,
La oameni bună-voire,
O, o, o minune!

2+
avatar

Ninge, ninge…

1 Comment
2+
avatar

Versuri populare
Muzica: Mircea Bucescu

Linu-i lin și gând frumos,
Astăzi s-a născut Hristos,
Născut Hristos!

Și noi toți cu drag venim
Nașterea Sa să vestim,
Da, să vestim!

Ninge, ninge
Fulgi de zăpadă se-aștern iar pe stradă
Și ninge, tot ninge mereu!

Și prin ninsoare
Colindătorii pornit-au să cânte
Că Domnul Iisus s-a născut.

Iisuse, Iisuse,
Nașterea Ta așteptat-au străbunii
Să scape prin ea de păcat.

Mărire și cinste
Ți-aducem noi Ție,
Iisuse, Iisuse, Copile ceresc

2+
avatar

Lângă ieslea minunată

1 Comment
4+
avatar

Versuri populare
Muzica: Mircea Bucescu

Lângă ieslea minunată ne-adunăm
Când colindul Sfintei Nașteri colindăm
Doarme Fiul lângă-al mamei sân duios
Soare dulce pare fața lui Hristos.

Cântă îngerii “Osana”, imnul sfânt
Slavă Ţie-n cer, acum și pre pământ,
Cântă și păstorii cântec fericit
Slavă lui Hristos, Mesia mult dorit!

Magii-ngenunchiați, cu daruri cântă-n cor
Slavă Ție, Împărat al tuturor!
Steaua-i cântă de lumină peste cer
Slavă lui Hristos, Mesia, lerui-ler!

Cântă cerul și pământu-n sus și-n jos
Închinare și mărire lui Hristos
Numai Maica vede somnul profețit,
Umbra Crucii peste fiul adormit…

Doamne, Doamne și noi Ţie ne-nchinăm
Şi la fiecare cu drag colindăm
Colindăm cu bucurie și vestim
Astăzi s-a născut Iisus în Viflaim

4+
avatar

Ia sculați, voi ce dormiți

1 Comment
3+
avatar

Versuri populare
Muzica: Mircea Bucescu

Ia sculați, voi ce dormiți
Îngerii să auziți,
Leagăn-legănel
Cu-n copil în el…
Cum vă cântă de frumos
De nașterea lui Hristos,
Leagăn-legănel
Cu-n copil în el…
Auziți un glas de sus:
Astăzi S-a născut Iisus!
Leagăn-legănel
Cu-n copil în el…

Îngerii, în graiul lor,
Vă vestesc Mântuitor
Leagăn-legănel
Cu-n copil în el…
Și vă-ndeamnă să veniți
Pe Mesia să-L primiți,
Leagăn-legănel
Cu-n copil în el…
Cu păstorii să cântați
Pacea Lui să o aflați
Leagăn-legănel
Cu-n copil în el…

Și cu magii să-L cinstiți,
Slava Lui s-o dobândiți,
Leagăn-legănel
Cu-n copil în el…
Mântuirea să aflați,
Cu El să vă bucurați,
Leagăn-legănel
Cu-n copil în el…
Ia sculați, voi ce dormiți
Îngerii să auziți,
Leagăn-legănel
Cu-n copil în el…

3+
avatar

Veniți astăzi, credincioșii

2 Comments
2+
avatar

Versuri populare
Muzica: Mircea Bucescu

Pace și bunăvoire pe pământ,
Că azi s’a născut în iesle Domnul Sfânt!

Îngeri și păstori cântare I’au adus,
Și noi să ‘I cântăm “Mărire întru cei de sus!”

Veniți astăzi, credincioșii, să săltăm,
De nașterea lui Hristos ne bucurăm

Veniți cu toți pe Mesia să ‘L vedem,
Pe Hristos, cu umilință, ‘L lăudăm.

Că El astăzi în Vifleem s’a născut
Pre-cum au vestit prorocii de demult.

Din Maria Preacurata s-a născut,
Mântuirea noastră astăzi s-a făcut.

Cei trei crai din Răsărit au venit,
Aur, smirnă și tămâie I-au dăruit.

2+
avatar